Ganjil 2016/2017

[00] Umum

  • Kontrak perkuliahan – PDF
  • Introduction to IR Resources – Link
  • Python Tutorial – Link
  • Basic Text Mining in IR – Link
  • Dokumentasi rpy2 – Link

[01] Pengantar ke IR

  • Slide Kuliah – PDF